OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2019-2020

SCOALA GIMNAZIALA BUNA VESTIRE                                       
MITROPOLIA OLTENIEI
AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE
FUNDAŢIA BUNA VESTIRE
GRĂDINARI – OLT

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2019-2020

 Şcoala de fete Buna Vestire din Grădinari Olt este o Institutie de elita care urmăreşte să dea posibilitate elevelor ei să-şi dezvolte aptitudinile intelectuale şi practice în domenii diverse, în special matematică arhitectură.
Concomitent cu pregătirea de bază, elevele vor avea posibilitatea să urmeze cel puţin patru cursuri de pregatire pentru viaţă: bucătărie, patiserie, croitorie şi infirmerie.
Şcoala Gimnazială Buna Vestire oferă profesionalism, siguranţă afectivă şi confort pentru toate elevele prin :

–  Educaţie de calitate care se desfăşoară în clasă şi cabinete de specialitate foarte bine dotate.-  Programul de studiu este 5 ore, cu o pauză mare pentru gustare (10 : 50 – 11 : 10)
–  Un proces educativ bazat pe Curriculum Naţional.
–  Studiul limbilor engleză, franceză şi germană cu profesor calificaţi.
–  Ore de studiu suplimentare asistate de cadre didactice calificate.
–  Manuale gratuite tuturor elevelor.
–  Clase cu un număr mic de eleve, care permit ca activitatea fiecărei eleve să fie verificată permanet de către cadrele didactice.
–   Sală multimedia pentru creşterea caracterului interactiv şi a creativităţii pentru eleve.
–  Posibilitatea de a scrie în revista şcolii.

Conducerea Şcolii şi corpul profesoral
 Şcoala de Fete Buna Vestire este condusă de un corp profesoral de elită, recrutat dupa criterii morale, profesionale şi ale competenţei. O parte din profesoare sunt celibatare, fiind dedicate întru totul misiunii educaţionale. Disciplinele, considerate de bază, vor avea titulari cu masterat sau doctorat în ştiinţa respectivă, profesoare cunoscute ca personalităţi în domeniu, fiind plătite corespunzător pregătirii lor.

Resurse umane
 Elevele Şcolii noastre, provenite din familii sărace şi cele orfane, sunt scutite de orice taxă administrativă şi scolară. Toate cheltuielile, pentru ele sunt suportate de catre Fundatia Buna Vestire. Dupa terminarea studiilor liceale, absolventele sărace şi orfane vor fi sprijinite să continue studiile la Facultăţi de profil, potrivit aptitudinilor şi dorinţelor lor. Cheltuielile de scolarizare, în aceste instituţii de învăţământ universitar, vor fi suportate de Fundaţia noastră.

Acreditare
 Şcoala gimnazială Buna Vestire Grădinari este unitate de învăţământ preuniversitar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale cu statut de unitate acreditată, conform OG 75/2005, art 40, aprobată cu modificări prin legea nr. 87 / 2006 are acreditare de funcţionare.

Criteriile de recrutare
Şcoala noastră primeşte fete cu rezultate bune la învăţătură, inteligenţă şi sănătoase fizic şi psihic. Analiza candidatelor este încredinţată unei echipe formată din medici, psihologi şi asistenţi sociali, coordonată de Directoarea Şcolii.
Fetele admise vor începe studiile începând cu clasa a – V- a şi vor continua educaţia până la sfârşitul liceului.

Prezentarea Şcolii gimnaziale Buna Vestire 
Şcoala gimnazială Buna Vestire funcţionează într-o clădire modernă într-un spaţiu natural, fiind înconjurată de pomi şi verdeaţă.

1. Sălile de clasă spaţioase şi luminoase sunt mobilate corespunzător conform standardelor europene.
2. Internat cu mobilier adecvat pentru două sau trei fete în cameră.
3. Bucătărie, patiserie şi sală de mese.
4. Săli de informatică şi şiinţe cu computere de ultimă generaţie, având posibilitatea de conectare la internet.
5. Laboratoare şi cabinete pentru fiecare disciplină.
6. Cabinet medical şi stomatologic.
7. Sala de festivităti echipată cu aparatură de proiecţie, cu boxe pentru traducere simultană în mai multe limbi străine şi microfoane. Spatiul cuprinde minim 200 de locuri pe scaune.
8. Bibliotecă şi sală de lectură.
9. Sală multimedia prevăzută cu aparatură specială pentru diferite demonstraţii metodologice şi cu computere de cercetare, toate conectate la internet.
10. Galerii de artă şi o sala de expoziţie pentru lucrările realizate de elevele Şcolii, din diferite domenii de activitate.
11. Ateliere de lucru, pictură, broderie, ceramică, croitorie, patiserie, şi bucătărie.
12. Tabere şcolare pentru timpul vacanţelor, la mare şi la munte, unde Fundaţia Buna Vestire are pregătite spaţii pentru aceste activităţi. 

Persoane de contact:
Costea Anisoara – Director Executiv
e-mail: colegiulbunavestire@yahoo.ro
Pr. Roman Costea – Administrator
Telefon : 0757 600 936