Condiții admitere

Criteriile de recrutare sunt cele de baza, inteligenta si sanatatea. Pentru a intra în Colegiul nostru trebuie sa doresti sa înveti carte si sa vrei sa devii ceva în viata. Munca de cercetare si analiza a candidatelor este încredintata unei echipe formata din medici, psihologi si asistenti sociali, coordonata de Directoarea Colegiului.
Fetele admise vor începe studiile începând cu clasa a – V- a si vor continua educatia pâna la sfârsitul liceului.
Subliniem faptul ca Fetele din Colegiul nostru nu sunt institutionalizate, ci integrate în viata sociala; ele tin contact permanent cu familiile din care provin.